အမည်requiered

  ကျား/မ requiered

  မွေးသက္ကရာဇ် requiered

  အိမ်ထောင်ရှိမရှိ requiered

  ဖုန်းနံပါတ် requiered

  Emailrequiered

  နေထိုင်ခွင့် requiered

  နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်ကုန်ဆုံးသည့်နေ့ requiered

  履歴書optional

  職務経歴書optional

  မေးမြန်းသိရှိလိုသည့်အချက်optional

  အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများသိရှိရန်အချက်များကို သဘောတူလက်ခံပါသည်။